Zwyczajne Walne Zgromadzenie 31.03.2010

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Wzór pełnomocnictwa dla osób fizycznych wraz z formularzem i instrukcją

Wzór pełnomocnictwa dla osób prawnych wraz z formularzem i instrukcją

Projekty Uchwał

SAR 2009

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku

Uchwała nr 7/2010 Rady Nadzorczej

Uchwała nr 8/2010 Rady Nadzorczej

Uchwała nr 9/2010 Rady Nadzorczej

Uchwała nr 10/2010 Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej w wyników oceny

Uchwała nr 11/2010 Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Wniosek Akcjonariusza KGHM ECOREN

Uchwała nr 26/2010 Zarządu Spółki

Uchwała nr 15/2010 Rady Nadzorczej

Wniosek Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała nr 4/2010 Rady Nadzorczej

Wniosek Zarządu w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych

Uchwała nr 5/2010 Rady Nadzorczej

Wniosek Zarządu w sprawie zmian Statutu

Uchwała nr 6/2010 Rady Nadzorczej

Wniosek Zarządu w sprawie zmian do Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 17/2010 Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Zarządu

Raport bieżący nr 14/2010 z dnia 31.03.2010 r.

Raport bieżąćy nr 15/2010 z dnia 31.03.2010 r.

Załacznik do Raportu bieżącego nr 15/2010

Raport bieżący nr 16/2010 z dnia 31.03.2010 r.

 

Raporty bieżące nr 8/2010, 9/2010. 10/2010. 11/2010 dostępne pod adresem :

http://gielda.interferie.plraporty/raporty-biezace-pl/

 
 
 

Related Articles