Zwyczajne Walne Zgromadzenie 14.06.2021 r.

Zarząd INTERFERIE Spółka Akcyjna na podstawie przepisów art. 395 §§ 1, 2, 21 i 5, art. 399 § 1 oraz art. 400 § 1, art. 4021 i art. 4022 w związku z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Akcjonariusza Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2021 r. /poniedziałek/, początek o godz. 11:00, w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej 41 /sala konferencyjna w budynku Centrum Handlowego FERIO, sala nr 2, II piętro – wejście z poziomu parkingu/. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i materiały dostępne poniżej.

 

Raport roczny z  dnia 12.03.2021 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Projekty uchwał

Wniosek Akcjonariusza

Sprawozdanie RN wyniki oceny - sprawozdanie jednostkowe i wniosek w sprawie pokrycia straty

Sprawozdanie RN wyniki oceny  - sprawozdanie z wyceną udziałów

Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu

Roczne sprawozdanie z działalności RN 

Sprawozdanie INTERFERIE o wydatkach reprezentacyjnych

Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach

Uchwała RN

Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach

Wzór pełnomocnictwa - osoby fizyczne

Wzór pełnomocnictwa - osoby prawne i jednostki org

Formularz + instrukcja wykonywania prawa głosu

Informacja uzupełniająca

Nagranie audio Walnego

Related Articles