Raport półroczny SA-P 2006

Do pobrania:

Raport półroczny SA-P 2006 za półrocze bieżącego roku obrotowego 2006 obejmujące okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2005 obejmujące okres od 2005-01-01 do 2005-06-30
Raport_okresowy_I_pol_2006_INTERFERIESA.pdf (PDF, 967 KB)

 

Raport niezale

żnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r.
Raport_bieglego_I_pol_2006_INTERFERIESA.pdf (PDF, 27 KB)

Dodatkowe noty obja

śniające do raportu SA-P 2006
Dodatk_Noty_do_Raportu_I_pol_2006_INTERFERIESA.pdf (PDF, 135 KB)

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Oswiadcz_Zarz_w_sprawie_audytora_INTERFERIESA.pdf (PDF, 35 KB)

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Oswiadczenie_o_rzetelnosci_INTERFERIESA.pdf (PDF, 36 KB)

Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Sprawozd_Zarz_z_dzialalnosci_INTERFERIESA.pdf (PDF, 130 KB)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 30 czerwca 2006 r. i za 6 m-cy zakończone 30 czerwca 2006 r.
Wprow_Spraw_Fin_I_pol_2006_INTERFERIESA.pdf (PDF, 106 KB)

 

Related Articles