Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy oraz Komunikaty

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji („Wezwanie”) jest ogłoszone przez spółkę Polski Holding Hotelowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000047774, NIP: 5222482605, REGON: 016046030 („Wzywający”) w związku z planowanym nabyciem akcji spółki Interferie S.A. z siedzibą w Legnicy, adres: ul. Chojnowska 41, 59-220 Legnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225570, NIP: 6920000869, REGON: 390037417, kapitał zakładowy w wysokości 72 821 000 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych) (w pełni opłacony) („Spółka”), uprawniających do wykonywania do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

 

Pełna treść wezwania:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wezwanie-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-INTERFERIE-S-A-z-siedziba-w-Legnicy-8253670.html

 

Komunikat o zmianie terminów

Komunikat w sprawie zmiany terminów składania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji INTERFERIE SA (infostrefa.com)

Komunikat Nr 2

 

 

Related Articles