YouTube instagram

Raport bieżący Nr 43/2018

Zarząd Spółki INTERFERIE S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu za I półrocze 2018 i podjęciu decyzji o przekazaniu tego raportu do publicznej wiadomości w dniu 10 sierpnia 2018 roku.  Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 9/2018 dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w 2018 roku, pierwotna data publikacji ww. raportu ustalona była na dzień 16 sierpnia 2018 roku. 

Podstawa prawna:  § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem  członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) 

wszystkie
Nasze atuty
ponad 10 milionów zadowolonch Gości Jedna z największych sieci w Polsce Szeroka oferta pakietów pobytowych Atrakcyjne ceny, promocje, rabaty Miła obsługa Najpiękniejsze regiony Polski
Nasze obiekty