YouTube instagram

Raport bieżący Nr 56/2018

Zarząd INTERFERIE S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2018 oraz raportu bieżącego nr 51/2018 , przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki, przyjęty w trybie obiegowym przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. Zgodnie z brzmieniem uchwały Nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 15.10.2018 r. Rada Nadzorcza Spółki została upoważniona do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

 

Treść Statutu

 Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

wszystkie
Nasze atuty
ponad 10 milionów zadowolonch Gości Jedna z największych sieci w Polsce Szeroka oferta pakietów pobytowych Atrakcyjne ceny, promocje, rabaty Miła obsługa Najpiękniejsze regiony Polski
Nasze obiekty