YouTube instagram

Raport bieżący Nr 24/2019

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza INTERFEERIE S.A. na posiedzeniu w dniu dzisiejszym (tj. 21 sierpnia 2019 r.)  w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, wszczętego i przeprowadzonego na podstawie Uchwały Nr 47/2019 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 lipca 2019 r., z dniem 21 sierpnia 2019 r. powierzyła funkcję Prezesa Zarządu Panu Łukaszowi Ciołkowi, powołanemu w skład Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy IV kadencji z dniem 23 maja 2019 r. i dotychczas pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu (Uchwała Nr 55/2019 Rady Nadzorczej Spółki). 

Z dniem 21 sierpnia 2019 r., na okres do dnia powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki w wyniku rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego wszczętego i prowadzonego przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie Uchwały Nr 57/2019 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 sierpnia 2019 r., ustaliła jednoosobowy skład Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy (Uchwała Nr 58/2019 Rady Nadzorczej Spółki). 

Łukasz Ciołek  Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: 

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, kierunek Finanse i Bankowość, magister (2005).

Certyfikat księgowy nr 41766 rejestr Ministerstwa Finansów.

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

2003-2006 - Apteka Wołowska, księgowy, główny księgowy

2004-2006 - Powiatowy Ośrodek Wsparcia ŚDS w Wołowie, księgowy, główny księgowy

2006 -2011 ORBIS S.A., Regionalne Biuro Księgowości, Biuro Zarządu, Wrocław

2011 - 2014 Wings Consulting, samodzielny księgowy

2014- 2016 Wings Hotels, samodzielny księgowy

2010 - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, wykładowca

2012 -2013 - Biuro Projektów Europejskich, prowadzenie szkoleń

2017 – do chwili obecnej Interferie Medical SPA Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu

2016- do chwili obecnej INTERFERIE S.A. - Wiceprezes Zarządu.   

Powołany Członek Zarządu nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec INTERFERIE S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

wszystkie
Nasze atuty
ponad 10 milionów zadowolonch Gości Jedna z największych sieci w Polsce Szeroka oferta pakietów pobytowych Atrakcyjne ceny, promocje, rabaty Miła obsługa Najpiękniejsze regiony Polski
Nasze obiekty