YouTube instagram

Raport bieżący Nr 15/2019

Zarząd INTERFERIE S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2019, przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A., powołanych dnia 22.05.2019r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 

Podstawa prawna: § 5 punkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

Załącznik

wszystkie
Nasze atuty
ponad 10 milionów zadowolonch Gości Jedna z największych sieci w Polsce Szeroka oferta pakietów pobytowych Atrakcyjne ceny, promocje, rabaty Miła obsługa Najpiękniejsze regiony Polski
Nasze obiekty