YouTube instagram

Raport bieżący Nr 13/2019

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zwołane na dzień 29.04.2019 r. i kontynuowane w dniu 22.05.2019 r.  

Treść uchwał podjęta w dniu 29.04.2019 r. została opublikowana w Raporcie bieżącym Nr 10/2019 z dnia 29.04.2019 r. 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 punkt 6, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Uchwały

wszystkie
Nasze atuty
ponad 10 milionów zadowolonch Gości Jedna z największych sieci w Polsce Szeroka oferta pakietów pobytowych Atrakcyjne ceny, promocje, rabaty Miła obsługa Najpiękniejsze regiony Polski
Nasze obiekty