YouTube instagram

Raport bieżący Nr 11/2019

 

Zarząd INTERFERIE S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019, przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członków Zarządu INTERFERIE S.A. powołanych dnia 26 kwietnia 2019 r. przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A.:

 

Piotr Sosiński:

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa (1999)

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, doktor nauk prawnych (2003)

Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, radca prawny (2004)

 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

1999-2000 - Wratislavia Invest Company Sp. z o.o. - asystent radcy prawnego

2000-2002 - stypendium naukowe Fundacji KAAD w Bonn i Monachium

2003 - 2006 - współpraca z kancelariami J. Nawrocki & S. Czerwiński SC oraz WT Wrocław

2003 - 2006 - Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "Asesor" – wykładowca

2003-2004 - Uniwersytet Europejski Viadrina Frankfurt nad Odrą - wykładowca

2004-2007 - indywidualna praktyka prawnicza, obsługa m.in. spółek prawa handlowego

2004 - 2016 - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, adiunkt kierownik Katedry Prawa Administracyjnego

2007 - 2010 - zastępca Prezydenta Wałbrzycha

2010 – 2016 - Kancelaria Radcy Prawnego – właściciel

2016- do chwili obecnej INTERFERIE S.A. - Prezes Zarządu

 

Ponadto pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w POM-EKO S.A. w Szczecinku (2000-2001); Kopalnie Surowców Skalnych S.A. w Złotoryi (2006-2007); Przedsiębiorstwo "Zamek Książ" Sp. z o.o. w Wałbrzychu (2007- 2010). Funkcje w organizacjach turystycznych: sekretarz Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej (2008-2010).

 

Powołany Członek Zarządu nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec INTERFERIE S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Łukasz Ciołek

 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, kierunek Finanse                         i Bankowość, magister (2005).

Certyfikat księgowy nr 41766 rejestr Ministerstwa Finansów.

 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

2003-2006 - Apteka Wołowska, księgowy, główny księgowy

2004-2006 - Powiatowy Ośrodek Wsparcia ŚDS w Wołowie, księgowy, główny księgowy

2006 -2011 ORBIS S.A., Regionalne Biuro Księgowości, Biuro Zarządu, Wrocław

2011 – 2014 Wings Consulting, samodzielny księgowy

2014- 2016 Wings Hotels, samodzielny księgowy

2010 - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, wykładowca

2012 -2013 - Biuro Projektów Europejskich, prowadzenie szkoleń

2016- do chwili obecnej INTERFERIE S.A. - Wiceprezes Zarządu

 

Powołany Członek Zarządu nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec INTERFERIE S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy   w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Podstawa prawna: § 5 punkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

wszystkie
Nasze atuty
ponad 10 milionów zadowolonch Gości Jedna z największych sieci w Polsce Szeroka oferta pakietów pobytowych Atrakcyjne ceny, promocje, rabaty Miła obsługa Najpiękniejsze regiony Polski
Nasze obiekty