YouTube instagram

Raport bieżący Nr 27/2019

Zarząd INTERFERIE S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2019, przekazuje informacje dotyczące Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. powołanego  z dniem 1.10.2019 r. przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. 

 

Urszula Bąkowska-Morawska 

 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

Akademia Controllingu finansowego w grupach kapitałowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, dwusemestralne studia podyplomowe (2019);

Uniwersytet w Maladze, Wydział Ekonomii Biznesowej i Administracji, staż dydaktyczny w ramach programu Erasmus, doskonalenie kwalifikacji komunikacyjnych i dydaktycznych (rok 2016);

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Zarządzania Informatyki, studia doktoranckie, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (2006);

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, magister inżynier (2000). 

 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

2016 – obecnie - Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU, Wiceprezes Zarządu;

2009 – obecnie – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki, adiunkt;

2007 – 2010 – Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, adiunkt, Dyrektor Kolegium Studiów Podyplomowych; 2006 – 2008 – Państwowa Wyższa Szkoła Zarządzania w Wałbrzychu, wykładowca;

2006 – Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” Wałbrzych, kierownik działu administracyjno-technicznego.  Ponadto:

 

Autorka licznych, 43 publikacji naukowych  w polskich i zagranicznych czasopismach i  monografiach naukowych. Uczestnik i referent 20 konferencji naukowych, w tym 3 konferencji zagranicznych (Czechy, Portugalia, USA). Inicjator, organizator i współtwórca merytoryczny wielu edycji menedżerskich studiów podyplomowych w zakresie: menedżer turystyki i hotelarstwa, menedżer SPA. 

 

Powołany Członek Zarządu nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec INTERFERIE S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.   

 

Podstawa prawna: § 5 punkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).   

wszystkie
Nasze atuty
ponad 10 milionów zadowolonch Gości Jedna z największych sieci w Polsce Szeroka oferta pakietów pobytowych Atrakcyjne ceny, promocje, rabaty Miła obsługa Najpiękniejsze regiony Polski
Nasze obiekty