YouTube instagram

Raport bieżący Nr 26/2019

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu dzisiejszym (tj. 18.09.2019 r.) w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, wszczętego i przeprowadzonego na podstawie Uchwały Nr 57/2019 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 sierpnia 2019 r., działając na podstawie postanowienia § 13 ust. 3 w związku z postanowieniem § 20 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki, z dniem 1 października 2019 r. powołała Panią Urszulę Bąkowską-Morawską w skład Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy IV kadencji i powierzyła jej funkcję Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza z dniem 1 października 2019 r. określiła liczbę członków Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy IV kadencji na 2 (słownie: dwie) osoby.   

Informacje o powołanym Wiceprezesie Zarządu Spółki, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym. 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

wszystkie
Nasze atuty
ponad 10 milionów zadowolonch Gości Jedna z największych sieci w Polsce Szeroka oferta pakietów pobytowych Atrakcyjne ceny, promocje, rabaty Miła obsługa Najpiękniejsze regiony Polski
Nasze obiekty