YouTube instagram

Elektroniczna wersja prospektu emisyjnego opublikowana została na podstawie art.45 i art.47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.nr 184, poz.1539 z 2005 roku). Papiery wartościowe objęte niniejszym prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta nie jest kierowana do rezydentów państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, w których publiczna oferta papierów wartościowych nie jest prowadzona.

Prospekt_emisyjny_INTERFERIE_SA.pdf (PDF, 2.9Mb)

Aneks_nr1_do_Prospektu_Emisyjnego_INTERFERIE_SA.pdf (PDF, 53Kb)

Aneks_nr2_do_Prospektu_Emisyjnego_INTERFERIE_SA.pdf (PDF, 383Kb)

Nasze atuty
ponad 10 milionów zadowolonch Gości Jedna z największych sieci w Polsce Szeroka oferta pakietów pobytowych Atrakcyjne ceny, promocje, rabaty Miła obsługa Najpiękniejsze regiony Polski
Nasze obiekty