Dobre Praktyki Spółek 2021

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

DPSN 2021 -Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Oświadczenie Spółki o stosowaniu DPSN 2021

Polityki dotyczące zagadnień środowiskowych i ich wyniki

Polityki dotyczące zagadnień środowiskowych i ich wyniki

DZIAŁANIA W SFERZE PRACOWNICZEJ I POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA