ŁAD KORPORACYJNY

INTERFERIE S.A. w jak największym stopniu starają się stosować dobre praktyki ładu korporacyjnego wydane przez Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

 

Oświadczenia INTERFERIE S.A. o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego z lat wcześniejszych można znaleźć poniżej oraz w materiałach na Walne Zgromadzenie.