AKCJONARIAT

 

Spółka Polski Holding Hotelowy spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie posiada 14 564 200 akcji INTERFERIE S.A. stanowiących 100% w kapitale zakładowym i uprawniających do 14 564 200 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów.

 

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 14 564 200 akcji.

Kody ISIN:

kod PLINTFR00023 i kod PLINTFR00031

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 5 zł.

 

.