YouTube instagram

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 24.04.2015 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 

Raport bieżący Nr 5/2015

Raport jednostkowy INTERFERIE S.A. za 2014 rok

Raport roczny INTERFERIE S.A. za 2014 rok - metoda praw własności

Raport bieżący Nr 6/2015 - Projekty Uchwał ZWZ

Raport bieżący Nr 7/2015 - Rekomendacja dotycząca podziału zysku

Wniosek Akcjonariusza - nagrody roczne

Wniosek Akcjonariusza - zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny (jednostkowe) 

Nagranie z walnego zebrania 2015

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny (prawa własności)

Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Wzór pełnomocnictwa dla osób fizycznych

Wzór pełnomocnictwa dla osób prawnych

Formularz i instrukcja do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Raport bieżący Nr 9/2015

Raport bieżący Nr 10/2015

Raport bieżący Nr 11/2015

wszystkie
Nasze atuty
ponad 10 milionów zadowolonch Gości Jedna z największych sieci w Polsce Szeroka oferta pakietów pobytowych Atrakcyjne ceny, promocje, rabaty Miła obsługa Najpiękniejsze regiony Polski
Nasze obiekty