YouTube instagram

INTERFERIE S.A. w jak największym stopniu starają się stosować dobre praktyki ładu korporacyjnego wydane przez Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Oświadczenia INTERFERIE S.A. o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego z lat wcześniejszych można znaleźć poniżej oraz w materiałach na Walne Zgromadzenie.

 

 

Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW (2007)

Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW (2010)

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2013

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (2016)

 

Strona internetowa dedykowana zagadnieniom Ładu Korporacyjnego

http://www.corp-gov.gpw.pl/


2006

Oświadczenie o przyjęciu Zasad Ładu Korporacyjnego


2007

Oświadczenie o przyjęciu Zasad Ładu Korporacyjnego


2008

Raport bieżący nr 1/2008 w sprawie informacji o stosowaniu zasad określonych w Dobrych praktykach Spółek notowanych na GPW

Sprawozdanie Zarządu - Dobre Praktyki w roku obrotowym 2008 (opublikowane w SAR w 2009 roku)


2009

Raport bieżący nr 2/2009 - informacja o niestosowaniu zasady zawartej w Dobrych Praktykach spółek notowanych na GPW

Raport dotyczący stosowanania Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW w roku obrotowym 2009 (zamieszczony w SAR opublikowanym w 2010 roku)


2010

Raport bieżący nr 1 CG

Raport bieżący nr 2 CG

Raport bieżący nr 3 CG


2011

Raport nr 1 CG

Raport nr 2 CG

Raport nr 3 CG

Raport nr 4 CG


2012

Raport 1 CG

Raport 2 CG

 

2013

Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW (2013)

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w roku 2012

2014

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (za rok 2013)

 

2015

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (za rok 2014)