YouTube instagram

INTERFERIE S.A. ogłasza nieograniczony przetarg pisemny

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
ulica M. Skłodowskiej – Curie 176, 59-301 Lubin tel. (76) 749 54 00, faks (76) 749 54 01
e-mail: interferie@interferie.p

 

ogłasza nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków (hotelowego i biurowego), położonych w Lubinie przy ulicy M. Skłodowskiej – Curie 176.

  1. Pisemne oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem “PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W LUBINIE” do dnia 10.07.2012 roku godz. 10.00 adres: INTERFERIE Spółka Akcyjna, ul. M. Skłodowskiej – Curie 176, 59-301 LUBIN. Za dzień złożenia oferty uznaje się dzień jej wpływu do sekretariatu Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.
  2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi bez udziału oferentów w dniu 10.07.2012 roku o godz. 12.30. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
  3. Oferta powinna być opracowana zgodnie z regulaminem przetargu dostępnym tutaj bądź w lokalu Zarządu Spółki.
  4. INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu, unieważnienia przetargu w całości lub części, w każdym czasie bez podania przyczyny.
  5. Zdjęcia oraz informacje na temat wyżej wymienionej nieruchomości dostępne są na stronie internetowej INTERFERIE S.A. http://www.interferie.pl/ lub będą udostępnione osobom zainteresowanym na żądani Informacji udziela również przedstawiciel sprzedającego Pan Andrzej Andrzejewski pod nr tel. (76)749 54 55.
  6. INTERFERIE S.A. informuje, iż na nieruchomość będącą przedmiotem postępowania przetargowego został ogłoszony inny przetarg na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i niniejsze postępowanie zostanie unieważnione jeżeli w wyniku postępowania na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostanie wyłoniony nabywca.

wszystkie
Nasze atuty
ponad 10 milionów zadowolonch Gości Jedna z największych sieci w Polsce Szeroka oferta pakietów pobytowych Atrakcyjne ceny, promocje, rabaty Miła obsługa Najpiękniejsze regiony Polski
Nasze obiekty