YouTube instagram

Wybrane dane finansowe

 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Przychody ze sprzedaży

37 040

37 428

36 647

37 553

43 041

39 432

38 512

38 155

38 801

40 800

45 035

Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej

30 062

30 281

30 175

31 677

35 004

32 457

31 537

30 826

30 871

31 313

33 333

Koszty sprzedaży

453

786

1 294

934

732

580

776

741

857

1 151

1 278

Koszty ogólnego zarządu

3 117

4 331

4 520

4 369

3 595

4 805

4 146

4 695

4 940

5 721

5 744

Zysk ze sprzedaży

3 408

2 030

658

573

3 710

1 590

2 053

1 893

2 133

2 615

4 680

Pozostałe przychody operacyjne

2 332

963

848

1 944

489

2 827

1 302

396

933

755

164

Pozostałe koszty operacyjne

624

388

652

857

1 842

639

263

297

653

1 139

415

Zysk operacyjny (EBIT)

5 116

2 605

854

1 660

2 357

3 778

3 092

1 992

2 413

2 231

4 429

Przychody finansowe

201

598

651

58

548

256

0

1 221

0

0

62

Koszty finansowe

106

180

188

570

720

259

686

285

734

848

340Nasze atuty
ponad 10 milionów zadowolonch Gości Jedna z największych sieci w Polsce Szeroka oferta pakietów pobytowych Atrakcyjne ceny, promocje, rabaty Miła obsługa Najpiękniejsze regiony Polski
Nasze obiekty