YouTube instagram

Raport bieżący Nr 28/2020

 

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zwołane na dzień 21.08 .2020 r.

Zarząd Spółki informuje, że nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu do żadnej z podjętych uchwał. Nie zgłoszono wniosków o zmianę liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki, jak również o odwołanie kogokolwiek ze składu tej Rady.  W związku z tym nie zaistniała również możliwość powołania nowych osób do Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

 

Uchwały

wszystkie
Nasze atuty
ponad 10 milionów zadowolonch Gości Jedna z największych sieci w Polsce Szeroka oferta pakietów pobytowych Atrakcyjne ceny, promocje, rabaty Miła obsługa Najpiękniejsze regiony Polski
Nasze obiekty