YouTube

 

Struktura akcjonariatu
powyżej 5 %
Liczba głosów Akcjonariat według liczby głosów Akcjonariat według liczby akcji
Fundusz Hotele 01 spólka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna 9 861 625 67,71 % 67,71 %
URBEX Sp. z o.o. 2 197 969 15,09 % 15,09 %
pozostali 2 504 606 17,20% 17,20 %

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 14 564 200 akcji, w tym:

akcje serii A - 9 564 200

akcje serii B - 5 000 000

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 5 zł.

 

KGHM VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej: Fundusz) oraz jego spółki zależnej - Fundusz Hotele 01 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo- akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Podmiot Zależny 1) oraz spółki zależnej -Fundusz Hotele 01 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Podmiot Zależny 2): 

- za pośrednictwem Podmiotu Zależnego 2, 261 000 akcji INTERFERIE S.A. stanowiących 1,79 % w kapitale zakładowym i uprawniających do 261 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 1,79 % ogólnej liczby głosów oraz

- za pośrednictwem Podmiotu Zależnego 1,  9 861 625 akcji zwykłych na okaziciela INTERFERIE S.A., które stanowią 67,71 % kapitału zakładowego i dają 9 861 625  głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 67,71 % w ogólnej liczbie głosów.

 

Zatem pośrednio, poprzez podmioty zależne, Fundusz posiada łącznie 10 122 625 akcji INTERFERIE S.A. stanowiących 69,50% w kapitale zakładowym i uprawniających do 10 122 625 głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, stanowiących 69,50% ogólnej liczby głosów.

 

 

Nasze atuty
8 milionów obsłużonych gości Jedna z największych sieci w Polsce Szeroka oferta Pakietów Atrakcyjne ceny, promocje, rabaty Miła obsługa Sprawdź nas na Facebooku Najpiękniejsze regiony Polski
Nasze obiekty